HANGOK AZ EMBERISÉGÉRT
Valódi segítség • Valódi eredmények

A kábítószerrel való visszaélés és a bűnözés, az intolerancia és embertelenség, a természetes és ember okozta katasztrófák a társadalom minden rétegét áthatják és rombolják. Ezek olyan rémisztő problémák, hogy a megszüntetésükre irányuló törekvéseket túl gyakran szorítják háttérbe a károknak maguknak a kordában tartására irányuló erőfeszítések.

A lefelé húzó örvény megfékezésének elkerülhetetlen szükségességét felismerve a Szcientológia Egyház és tagjai olyan nemvallásos felvilágosító programokat finanszíroznak, amelyek egész országokban hatékonyan megállítják a kábítószerrel való visszaélést, elhintik a tolerancia magjait, felhívják a figyelmet az emberi jogokra és emelik az erkölcsi szintet.

A cél egyszerre merész és ambiciózus: megoldani a széles körű bolygószintű gondokat és feltartóztatni a fokozatos kulturális hanyatlást, közben pedig felemelni a társadalmat azzal, hogy közös értékeket ültetünk el benne. Több évtizednyi tapasztalat mutatja, hogy a programjaink egyének, közösségek, sőt egész országok pozitív változásához járulnak hozzá. Akár széles néprétegek kezdeményezése, akár hivatalos bevezetés által, ezek a programok mérhetően javítanak az állapotokon, ezért az irántuk való igény hatványozottan nő.


Mindegyik kampány arra a tételre épül, hogy a változás sarokköve az oktatás. Elismerik, hogy az egyének csak igazán tájékozottan tudnak tartós és változást hozó döntéseket hozni arról, hogy drogmentes, etikus, tiszteletteljes életet élnek, összhangban embertársaikkal, a szeretteikkel és felebarátaikkal.

A Szcientológia vallás alapítójának, L. Ron Hubbardnak a szavai hatására, miszerint „egy lény csak annyira értékes, amennyire képes másokat szolgálni”, a szcientológusok nem csak önmagukért és családjukért vállalnak felelősséget, hanem a nagyobb közösségért is, és teljes szívből támogatják ezeket a programokat, hogy széles körben elérhetővé tegyék őket. Ez a kiadvány olyan áttekintést nyújt, amely a programok hatékonyságát mutatja be számos egyén és intézmény eredményein keresztül, akik számára a program eredményei rendkívül hasznosnak bizonyultak.

Ezekhez a kezdeményezésekhez szívesen fogadjuk a részvételre és együttműködésre jelentkezőket minden olyan ember személyében, aki az állapotok javítására törekszik önmaga és mások számára, azzal a szándékkal és elképzeléssel, hogy az ebből fakadó hatás a Föld minden szegletébe elér – hogy egy új nap virradjon a kultúrákra szerte a világon.

EGY DROGMENTES VILÁG LÉTREHOZÁSA

Egy olyan világméretű probléma, mint a kábítószer-fogyasztás, világméretű megoldást igényel.

A Szcientológia Egyház és a szcientológusok ezért finanszírozzák az Igazság a drogokról programot, a világ egyik legnagyobb nemkormányzati drogfelvilágosító és -megelőzési kezdeményezését. A drogmentes élet népszerűsítése érdekében a nonprofit, közhasznú Drogmentes Világért Alapítvány tényekkel teli, nagy hatású oktatási anyagokat terjeszt milliószámra az iskoláknak, közösségi csoportoknak és kormányzati intézményeknek világszerte. Az igazság a drogokról program 25 év tapasztalattal rendelkezik a drogmegelőzés területén, és ennek alapján sikerült megoldania azt a problémát, hogy hogyan lehet hatékonyan kommunikálni a gyerekeknek és a fiataloknak a droghasználat árnyoldalait egyénileg és tömegkommunikációs eszközökön keresztül.

Tovább

AZ EMBERI JOGOK BOLYGÓSZINTŰ MEGVALÓSÍTÁSA

Mai világunkban, ahol az emberekre folyamatosan záporoznak a hírügynökségek nyugtalanító jelentései az emberi jogok megsértéséről – halálos gáztámadás, emberkereskedelem, szegénység és az ember által okozott éhínség – csak kevesen ismerik a jogaikat, és még kevesebben tudják, hogy hogyan gyakorolják őket.

A Szcientológia Egyház és tagjai számára régi hagyomány az, hogy kiállnak a szabadság ügye mellett, jogorvoslatért folyamodnak az illetékes fórumokhoz, és ebből a célból finanszírozzák a világ legszélesebb körű emberi jogi oktató és közönségtájékoztató kezdeményezéseinek – az Együtt az emberi jogokért mozgalom, és a fiataloknak szóló Fiatalok az emberi jogokért mozgalom – programjait.

Tovább

A MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜGY MEGREFORMÁLÁSA

A Szcientológia Egyház által 1969-ben alapított Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) elkötelezetten dolgozik a pszichiátria által elkövetett visszaélések felszámolásán és a páciensek védelmének biztosításán. A CCHR eddig több mint 160 jogszabály törvénybe iktatását támogatta, köztük ilyeneket: védelem a kárt okozó vagy kényszert alkalmazó pszichiátriai gyakorlatokkal szemben, a betegtájékoztatás szükségessé tétele pszichiátriai kezelésnél, gyerekek kényszergyógyszerezésének és elektrosokkolásának megszüntetése, súlyos büntetések elrendelése a páciensek pszichiáterek és pszichológusok általi szexuális zaklatásáért.

Tovább

A BECSÜLETESSÉG, BIZALOM ÉS ÖNBECSÜLÉS VILÁGÁNAK LÉTREHOZÁSA

Megdöbbentő tény, hogy a világ kormányainak kétharmada súlyos korrupciótól szenved. Ma az új vezetők közel egynegyede meg van győződve róla, hogy ha előre akar jutni, akkor etikátlanul kell viselkednie.

Ennek a hanyatlásnak a megfordítására, valamint az alapvető erkölcsi rend és értékek helyreállítására L. Ron Hubbard megírta Az út a boldogsághoz: Ésszerű útikalauz a jobb élethez című könyvet Ennek a teljes egészében nemvallásos könyvnek a 21 szabályát bárki használhatja, hovatartozásától vagy hitvallásától függetlenül, hogy sajátjává tegye a jóságot, a becsületességet és az élethez szükséges alapkészségeket.

Tovább

MINDIG LEHET VALAMIT TENNI

A Szcientológia önkéntes lelkészeket ugyanaz a mottó fogja össze, akár a helyi közösségben, akár a világ másik felén segítenek: „Mindig lehet valamit tenni”. A programot az 1970-es évek közepe táján hozta létre L. Ron Hubbard, és mint a Nemzetközi Szcientológia Egyház által finanszírozott vallásos társadalmi szolgálat mára az egyik legnagyobb és legjelentősebb független nemzetközi segélymozgalommá nőtte ki magát.

Tovább